Mitologia

Z historią grecką nierozerwalnie wiąże się mitologia. Jest ona niezwykle rozmaita, bogata i bardzo zróżnicowana. Zawiera liczne opowieści pełne morderstw, nienawiści, krwi, ale również miłości, przyjaźni i dobroci. Brakuje precyzyjnych i dokładnych źródeł mitologii, by określić jej chronologię. Pozwalają one jednak na szczegółowe rozróżnienie trzech okresów: etap bogów, współistnienie bogów i ludzi oraz okres herosów. Wydawać by się mogło, że najważniejszym powinien być etap pierwszy, jednak rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Dla Greków był nim okres panowania herosów. Dowodem są liczne dzieła literackie, nawiązujące właśnie do tego etapu w dziejach mitologii. Najpopularniejsze z nich to, wszystkim bardzo dobrze znana Iliada i Odyseja. Wszystkie mitologie światowe, w tym również grecka, mają na celu wyjaśnianie zasad funkcjonowania świata, jego stworzenia, historii oraz miejsca człowieka w tym świecie. Jak już wspominano, starożytna Grecja była źródłem dla wielu innych cywilizacji. Z mitologią, jako częścią kultury greckiej, nie mogło być inaczej. Nawet dzisiaj jest ona wykorzystywana przez różnego rodzaju religie, czy ruchy społeczne. Najbardziej znanym, który czerpie z mitologii greckiej jest ruch „New Age”.